از حماقت بی پایان دیکتاتورها

تلویزیون آلمانی-فرانسوی arte که یک کانال درجه یک در همه زمینه هاست، در برنامه ای طولانی فیلم مستند محاکمه اسلوبودان میلاسوویچ، دیکتاتور یوگسلاوی در برابر دادگاه رسیدگی به جنایت علیه بشریت در لاهه را نشان داد. در آنجا دو چهره از یک نفر را می توانستی مقایسه کنی: در زمانی که او در قدرت بود و جنایت های صربها بر علیه مردم یوگسلاوی سابق، مردم بوسنی و هرز گوین، کوزوو و کرواسی را در چارچوب پاکسازی قومی رهبری می کرد و اکنون که در دادگاه محاکمه می شود. آن زمان چون همه دیکتاتور های دیگر، غره بود و کسی را به حساب نمی آورد و حالا (البته چندی پیش درگذشت و دنیا از ننگ وجودش پاک شد) که در دادگاه نشسته است و انسانی حقیر و مفلوک می بینی که از هر حقه و کلک و خلاء در قانون استفاده می کند تا در روند دادگاه اخلال ایجاد کند، بیمار می شود، نمی آید، به دادگاه توهین می کند، کسانی را که شهادت می دهند را به ناسزا می کشد و ... (نمونه در اینجا) او مسئول آغاز جنگی بود که همه شرکت کنندگان در آن، چه صرب ها، چه کروات ها یا بوسنی ها و کوزووی ها، در آدم کشی و جنایت نازی ها را به یاد آوردند و چون آنها صاحب ابتکار جدید در نسل کشی شدند. "پاک سازی قومی" به نام مردم یوگسلاوی در تاریخ ثبت شده است، آن هم در پایان قرن بیستم!
صدام حسین قدرقدرت را در حکومت دیدیم و صدام حسین مفلوک و حقیر را نیز در آن زمان که از آن سوراخ در زیر زمین بیرونش آوردند نیز دیدیم. (فیلم دستگیری، فیلم از مخفیگاه زیرزمینی) آن جنایتکار کجا که حتی به اعضای خانواده اش نیز رحم نمی کرد و آن کسی که زبون شده بود و التماس می کرد، کجا.
نیکلای چائوشسکوی متکبر را درقدرت دیدیم و آن زمان که خواست برای هوادارانش سخنرانی کند و همان ها دستگیر و محاکمه اش کردند، را نیز همگی در تلویزیون دیدیم که چه نگران و حقیر به دنبال پالتوی پوستش می گشت و چند دقیقه بعد در خیابان اعدامش کردند (فیلم خبر دستگیری و اعدام). با او همان رفتاری را کردند که او سالها با مردم می کرد. امکان یک دادگاه علنی و با تمام حقوق شهروندی برای او وجود نداشت، آن گونه که برای صدام حسین و میلاسوویچ وجود داشت. این شانس را مردم به او ندادند؛ مردمی که زیر رهبری داهیانه او دهها سال زندگی کرده بودند و از خودش یاد گرفته بودند.
به چهره شان در آخر راه که می نگری، انسانی ضعیف و مفلوک و سرافکنده می بینی. این شخصیت واقعی شان است و آنچه که در پیش می نمودند، نقابی بیش نبود و نقشی سطحی.
لیست دیکتاتورهایی که این گونه و یا مشابه به آخر خط رسیدند، طولانی است. ولی آیا دیکتاتور بعدی درس عبرت می گیرد؟ آیا احمدی نژاد و دارو دسته اش و مقام معظم رهبریش درس می گیرند؟ این گونه به نظر نمی آید. اینها همه شان همیشه تافته جدا بافته بودند، همان گونه که صدام حسین گمان می برد و چائوشسکو و پینوشه  و موبوتو سه سه سه کو و عیدی امین و دیگر رفقا.
حماقت دیکتاتورهاست که گمان می برند که همیشه روند رویدادها در دست آنها خواهد بود. اکنون جهان به این سو می رود که دیگر رهبران کشورها نیز مصونیت سیاسی نداشته باشند. میلاسوویچ نخستین رهبری بود که به خاطر جنایت جنگی محاکمه شد. حسن البشیر از سودان نیز نخستین کسی است که تحت تعقیب است در حالی که هنوز در قدرت است. عرصه هر روز بر دیکتاتورها بیشتر تنگ می شود.
این را نیز باید گفت که این انسان های حقیر هیچ گاه به تنهایی قادر نیستند که قدرت را به دست گیرند و آن را نیز حفظ کنند. دیکتاتورها را مردم نیز می سازند. همه آن "مامور معذور"هایی که همیشه پس از آن که نظامی به هم میریزد، این نام را بر خود می نهند و بی گناه می شوند، اینها همه در ساخت دیکتاتورو حفظ او نقش مستقیم دارند. همه این جاسوس ها و خبر چین ها، خادمان صادق نظام، دستمزد گیران، ساندیس و ساندویچ خورها  و حتی بی طرفان، همه آنهایی که به بهانه "لقمه نانی برای زن و بچه" دست به هر کاری می زنند، پس از سرنگونی قدرت ناگهان خودشان می شوند قربانی و مامور معذور و ضعیف و زبون و خواستار عفو عمومی. اینها همگی در ساخت و حفظ دیکتاتور دست و سهم دارند. روح حقیر و مفلوک کسی چون آدولف هیتلر بدون کمک و همراهی بخش بزرگی از مردم، نمره ای نبود که بتواند آن قدرت را به دست آورد و تا آخر نیز حفظ کند. دیگر این یک مورد را به اندازه کافی در تاریخ آلمان از هر زاویه ممکن بررسی و پژوهش کرده ایم.
این روزها نام علی کردان به یادم می آید با آن آبروریزی که به راه انداخت و آن پررویی که نشان داد و با اردنگی های بی پایان نیز سرعقل نیامد و سرانجام در چند روز در بیمارستان کارش تمام شد. حسین شریعتمداری بازجو را نیز اقامت در بیمارستان سر عقل نیاورد و من در عجبم از حماقت بی پایان این آقایان و دیگر آقایان!