هیتلر و فراکنشتاین :دو کاندید انتخابات 2008

این روزها در ایالت مگالایا در شمال هند رقابت انتخاباتی پارلمان ابالتی در جریان است. یکی از این کاندیدها "آدولف هیتلر ماراک" است. یکی دیگر نامش "فراکنشتاین مومین" است که معلم مدرسه نیز هست. این دو اکنون دارند به این می اندیشند که با چنین نامی آیا مردم به آنها رای می دهند یا بیشتر وحشت می کنند. مشکل این دو در اینجاست که کاندیدهای دیگری هم هستند که نام های معروف بهتر دارند. یکی نامش "زنیت زانگما" است، دیگری "مون لایت پاریات"، آن یکی "رومئو فیرارانی" و یکی دیگر "دارلینگ واول لامار" است.

روزنامه خلیج تایمز در مورد این ایالت دورافتاده در شمال هند که ۳/۲ میلیون نفر جمعیت دارد، می نویسد که مردمان آنجا که به زبان "خازی" حرف می زنند و انگلیسی خیلی کم می دانند، دوست دارند نام افراد نامدار را که می شنوند روی فرزندانشان بگذارند بدون آن که چیزی در مورد آن نام بدانند.

این جالب است که اگر ۵۰ سال پیش پدر و مادر جناب آدولف هیتلر ماراک چیزی از صاحب اصلی این نام نمی دانستند، خود این جناب چرا تاکنون نامش را تغییر نداده است. حالا تصور کنید این آقا به سفارت آلمان یا اسراییل در هند برود و درخواست ویزا کند. چهره کارمند سفارت خیلی دیدنی خواهد بود.

چند سال پیش در آلمان با یک جوان ترک آشنا شدم که نامش هویدا بود و گفت ببین اسم من ایرانی است. گفتم این نام فامیل است نه اسم. گفت پدر من عاشق نخست وزیر شما بود و نام اورا روی من گذاشته است.

گمان کنم این روزها در ایالت مگالایا در شمال هند کودکی به دنیا آمده باشد که نامش را احمدی نژاد سینگ گذاشته باشند!