ریکیاویک، ایسلند -1

برای پرواز به ریکیاویک (Reykjavik) پایتخت ایسلند باید ابتدا به کپنهاگ رفت. سحرگاه یکشنبه ۹ مارس ۱۹۹۷ ساعت ۷ صبح با پرواز اول از بوداپست به کپنهاگ می رسم. یک روز بسیار زیبای آفتابی است که در این روزها در شمال اروپا بسیار نایاب است و درخشش آن پس از این همه سال هنوز یادم است. وقتی پرواز "آیسلندیک" به هوا برخاست، آسمان بدون ابر و مه بود. پس از شاید نیم ساعت به جنوب نروژ رسیدیم، زمین سبز جنگلی و پر از تپه و جاده های کوچک خالی. اینجا و آنجا گویا کسی چند خانه کنار هم نقاشی کرده بود. آرامش را از آن بلندی می شد حس کرد. به ویژه در آن روزهای آخر زمستان که اصلا نمی رسیدم چند روز را در خانه بگذرانم و دلم برای درودیوار خانه ام تنگ شده بود. برنامه این بود: سه روز در ریکیاویک ایسلند، در آنجا باید طراحی شبکه تلویزیون کابلی را به "تلکوم آیسلند" نشان می دادم و این که چگونه می توان چندصد کانال تلویزیونی را به همراه اینترنت پرسرعت ارایه داد.

Pages